Statistics of all solutions for nobel-eu--U-U-E-N-C-A-N-NGeneral statistics:

sol4--nobel-eu--U-U-E-N-C-A-N-N sol3--nobel-eu--U-U-E-N-C-A-N-N sol1--nobel-eu--U-U-E-N-C-A-N-N sol2--nobel-eu--U-U-E-N-C-A-N-N
Total cost 1290100.00 1051360.00 879820.00 879520.00
  Total link capacity cost 1290100.00 1051360.00 879820.00 879520.00
    Preinstalled capacity cost 0.00 0.00 0.00 0.00
    Additional module capacity cost 1290100.00 1051360.00 879820.00 879520.00
  Routing cost 0.00 0.00 0.00 0.00
Min node degree 2 2 2 2
Max node degree 5 5 5 5
Average node degree 2.93 2.93 2.93 2.86
41 41 41 40
8120.00 6940.00 5900.00 5980.00
5.64% 3.33% 73.33% 72.38%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
91.92% 93.11% 98.67% 97.25%


Routing statistics:

sol4--nobel-eu--U-U-E-N-C-A-N-N sol3--nobel-eu--U-U-E-N-C-A-N-N sol1--nobel-eu--U-U-E-N-C-A-N-N sol2--nobel-eu--U-U-E-N-C-A-N-N
Total working flow 5990.00 5845.00 5760.00 5794.00
Min NOS path length 1 1 1 1
Max NOS path length 11 8 9 9
Average NOS path length 3.92 3.74 3.77 3.77
Total number of NOS paths 392 391 400 396
Min number of NOS paths per demand 1 1 1 1
Max number of NOS paths per demand 2 2 3 2
Average number of NOS paths per demand 1.04 1.03 1.06 1.05© 2006 Zuse-Institute Berlin (ZIB)
http://www.zib.de