Statistics of all solutions for zib54--D-B-E-N-C-A-N-NGeneral statistics:

sol2--zib54--D-B-E-N-C-A-N-N sol1--zib54--D-B-E-N-C-A-N-N sol3--zib54--D-B-E-N-C-A-N-N
Total cost 10068663.06 10068663.06 9832793.94
  Total link capacity cost 10068663.06 10068663.06 9832793.94
    Preinstalled capacity cost 0.00 0.00 0.00
    Additional module capacity cost 10068663.06 10068663.06 9832793.94
  Routing cost 0.00 0.00 0.00
Min node degree 0 0 0
Max node degree 7 6 7
Average node degree 1.63 1.70 1.63
Min node in-degree 0 0 0
Max node in-degree 7 6 7
Average node in-degree 1.63 1.70 1.63
Min node out-degree 0 0 0
Max node out-degree 7 6 7
Average node out-degree 1.63 1.70 1.63
44 46 44
88704.00 92736.00 88704.00
0.25% 0.25% 0.25%
95.34% 100.00% 94.54%
28.32% 36.20% 30.11%


Routing statistics:

sol2--zib54--D-B-E-N-C-A-N-N sol1--zib54--D-B-E-N-C-A-N-N sol3--zib54--D-B-E-N-C-A-N-N
Total working flow 25122.00 33567.00 26713.00
Min NOS path length 1 1 1
Max NOS path length 14 15 15
Average NOS path length 5.57 6.30 5.99
Total number of NOS paths 1501 1502 1501
Min number of NOS paths per demand 1 1 1
Max number of NOS paths per demand 1 2 1
Average number of NOS paths per demand 1.00 1.00 1.00© 2006 Zuse-Institute Berlin (ZIB)
http://www.zib.de