Statistics for problem atlanta--U-U-S-N-I-A-N-SNumber of nodes 15
Number of links 22
Number of demands 210
Min node degree 2
Max node degree 4
Average node degree 2.93
20.95%
85000.00
0.00
0.00
15000.00
3863.64
Demand density 100.00%
Sum of demand values (w.r.t. unit 1) 136726.00
Sum of demand values (routing unit) 136726.00


© 2006 Zuse-Institute Berlin (ZIB)
http://www.zib.de